WB Verkiezingsspecial 2002  De verklaring
 
Auteur:

Categorie:

Datum:Waarom versloeg de extreem-rechtse Jean-Marie le Pen de socialistische Lionel Jospin? Of: waarom moet het Franse volk straks kiezen tussen een rechtse of een zeer rechtse president? Dat is een vraag die de media nu reeds enkele dagen koortsachtig proberen te beantwoorden. Er worden mogelijkheden voorgedragen als de extreem lage opkomst, de buitensporige hoeveelheid linkse kandidaten. Dat klinkt misschien wel aardig, maar het neigt toch een beetje naar 'niets aan de hand'-verklaring. In werkelijkheid is er wel degelijk iets aan de hand. En de situatie is een stuk ernstiger dan velen op dit moment vermoeden.
    Dankzij onze correspondent in Frankrijk, J.K. Harsman, kan Writers Block magazine de schokkende waarheid onthullen.

Op maandagochtend kwam Harsman de reden op het spoor, toen hij onder het genot van een kakelverse croissant en gloeiende kop koffie zijn ochtendblad opensloeg op een Parijs' terras. In het ochtendblad trof Harsman een kaartje waarin overzichtelijk was gemaakt waar Le Pen - spreek overigens uit: pen. En dus niet: pain. De man is een pad, maar geen brood - in het bijzonder goed had gescoord. Dat was dit kaartje:

Illustratie


Vrijwel direct begonnen de onderzoeksjournalistieke alarmbellen in de kop van Harsman te rinkelen: hij kende dit kaartje reeds. Maar waarvan ook al weer? Had een vermoeide fotoredacteur soms per ongeluk een verkeerde afbeelding geplaatst? Harsman leende een krant met andere signatuur van een iets oudere dame die aan het tafeltje naast hem zat te ontbijten.
    Daarin stond een vergelijkbaar kaartje.
    Harsman dronk zijn koffie uit en spoedde zich naar huis om aldaar zijn hele archief door te spitten. En hij vond wat hij zocht: een kaartje uit mei 1986 dat een gruwelijke overeenkomst vertoont met het hierboven getoonde kaartje.
    Met dit verschil dat het tweede kaartje geen verslag doet van de verkiezingsuitslag maar de fall-out na de kernramp in Tsjernobyl op 26 april 1986. Het betreft dit kaartje:

Illustratie


De gelijkenis is even treffend als schokkend. Natuurlijk, een en ander zal nog nader moeten worden onderzocht, maar een voorlopige conclusie lijkt toch te zijn dat fall-out ernstiger gevolgen heeft dan tot dusverre werd aangenomen. Klaarblijkelijk worden de verstandelijke vermogens van mensen die zijn blootgesteld aan fall-out, ernstig aangetast. Anders stem je niet op Le Pen.
    Deze heldere constatering kan niet zonder gevolgen blijven. In Frankrijk niet, bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, maar ook in Nederland moeten we ons nog een flink achter de oren krabben alvorens de stemlokalen opengaan. Want ook Nederland heeft in 1986 een geringe hoeveelheid straling voor de kiezen gekregen. Het is volstrekt onverantwoord mensen te laten stemmen voordat uit onderzoek is gebleken dat die straling de denkprocessen van mensen niet heeft verstoord.
    En als we dan toch bezig zijn, kan het wellicht lonen meteen even verder te kijken dan onze Hollandse neuzen lang zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met de mensen die zich ten tijde van DE RAMP in de omgeving van Enschede bevonden? Kunnen die mensen nog wel goed nadenken?
    Het is absurd mensen te laten stemmen voordat helderheid over deze vragen bestaat. De Tweede Kamer heeft twee opties:
    Ofwel er wordt een noodwet aangenomen die er in voorziet dat de verkiezingen worden uitgesteld totdat de conclusies van nader onderzoek kunnen garanderen dat er veilig kan worden gestemd.
    Ofwel de Tweede Kamer neemt een noodwet waarmee het stemrecht van iedereen die ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug tijdelijk wordt opgeschort.
    De tweede optie lijkt mij wenselijk gezien de tijd die zo'n onderzoek in beslag neemt (zie ook het Niod-rapport). En we zitten toch met een demissionair kabinet, dus op deze wijze kunnen we niet blijven voortmodderen.
 
  >>> PRINT dit ARTIKEL
  >>> Andere ARTIKELEN in deze CATEGORIE
  >>> Meer stukken van deze AUTEUR >>> Begin een DISCUSSIE over dit ARTIKEL
>>> Stuur MAIL aan de REDACTIE >>> Stuur MAIL aan deze AUTEUR >>> MAIL dit ARTIKEL door
WB magazine
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, print, digitale duplicatie, verspreiding op het Internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie.