Europese Commissie
Dagelijks bestuur van de Europese Unie. Ziet toe op naleving van Europese regels, voert het beleid uit en mag wetgeving voorstellen. Legt verantwoording af aan Europees Parlement. Elke lidstaat heeft een eigen commissaris. Met de toetreding van tien nieuwe lidstaten stijgt het aantal commissarissen naar 25. Na invoering van een Europese Grondwet zou de Europese Commissie kunnen uitgroeien tot een Europese regering.
[sluit dit venster]Europees Parlement

De volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Sinds 1979 wordt het parlement elke vijf jaar in directe verkiezingen gekozen. Vanwege de toetreding van tien nieuwe lidstaten stijgt het aantal zetels dit jaar van 626 naar 732. Nederland heeft recht op 27 daarvan. Het Europees Parlement heeft vooral controlerende bevoegdheden. Op een aantal terreinen is ze wetgevende macht.
[sluit dit venster]Europese Raad

Dit is de machtigste instelling van de Europese Unie. In de raad zitten de regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. De Raad stelt de hoofdlijnen van het Europese beleid vast. Het voorzitterschap van de Raad rouleert elke zes maanden.
[sluit dit venster]Interne markt

Een Europese ruimte zonder binnengrenzen, waar goederen, diensten, personen en kapitaal vrij kunnen circuleren. De interne markt kwam al in 1992 tot stand, maar kent nog steeds belemmeringen, bijvoorbeeld voor het vrije verkeer van werknemers. Een direct gevolg van de interne markt is de liberalisering van de openbare dienstverlening en het afbreken van de bestaande overheidsmonopolies op dit terrein.
[sluit dit venster]Lissabonstrategie

Op de bijzondere Europese Raad van Lissabon in 2000 hebben de Europese regeringsleiders bedacht dat de Europese Unie uiterlijk in 2010 de meest concurrerende en innovatieve kenniseconomie van de wereld moet zijn.
[sluit dit venster]Nieuwe lidstaten

Op 1 mei van dit jaar traden tien nieuwe lidstaten toe tot de Europese Unie: Cyprus, Malta, Estland, Letland, Litouwen, Polen, TsjechiŽ, Slowakije, Hongarije en SloveniŽ. Er wonen nu 455 miljoen mensen in de EU (voorheen 381 miljoen). RoemeniŽ en Bulgarije zitten op dit moment in de wachtkamer en treden mogelijk in 2007 toe. Turkije wil ook graag bij de Europa horen. De Europese Unie weet nog niet of zij dat wel wil.
[sluit dit venster]Open source software

Computerprogramma's waarvan de broncode openbaar is. De broncode bevat informatie over hoe het programma in elkaar zit en hoe het werkt. De gebruiker kan met de broncode het programma naar eigen wensen aanpassen of verbeteren.
[sluit dit venster]Raad van Europa

Deze bevordert de juridische, economische, culturele en sociale samenwerking binnen de Europese Unie. In de Raad van Europa zitten ook niet-lidstaten. De Raad legt haar afspraken vast in verdragen die door de nationale parlementen moeten worden goedgekeurd. Het bekendste verdrag is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
[sluit dit venster]Raad van Ministers

Belangrijkste wetgevende macht binnen de EU. Moet steeds meer terrein afstaan aan het Europees Parlement. In de Raad zitten de ministers van de lidstaten. Afhankelijk van het onderwerp komt de Raad in verschillende samenstellingen bijeen. Bij stemmingen heeft elke lidstaat een vast aantal stemmen, afhankelijk van het inwonertal van het land.
[sluit dit venster]Structureel begrotingssaldo

Hierbij wordt gekeken naar het begrotingssaldo over een langere periode dan een jaar. Het begrotingssaldo mag in een jaar negatief zijn, zolang het maar over de gehele periode positief uitvalt. Ziet een overheid zich in een jaar geconfronteerd met een begrotingstekort, hoeft zij dus niet halsoverkop te bezuinigen.
[sluit dit venster]